MENU

algemene voorwaarden van
aangenaam gezelschap

 

Dienstverlening
Aangenaam Gezelschap biedt gezelschapsdiensten en praktische assistentie voor senioren. We leveren geen huishoudelijke hulp of verzorging/verpleging.

Werkgebied
Aangenaam Gezelschap is actief in het Gooi en omstreken. Ruwweg betreft het de plaatsen Naarden, Bussum, Blaricum, Laren, Eemnes, Huizen, Hilversum, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Ankeveen, Weesp en Baarn. Buiten dit gebied kan ook wanneer het gaat om meerdere, aaneengesloten uren. We berekenen dan € 0,30 per kilometer.

Opdracht door derden
Niet alleen een oudere zelf maar ook een partner, kind, familielid, vriend of mantelzorger kan opdrachtgever zijn. Wanneer een derde persoon opdrachtgever is, verwachten we wel dat er overleg is met de betrokken oudere zelf.

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om te kijken of het ‘klikt’ en om te horen wat de wensen van de cliënt zijn. Dit gesprek is gratis.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het uurtarief € 35.

Er wordt altijd minimaal een uur berekend, daarna wordt afgerond op halve uren. De reistijd van en naar de woning van de cliënt (binnen het werkgebied) wordt niet meegerekend.

Bij uitstapjes worden kilometerkosten, entreegelden, parkeergeld, consumpties of maaltijden  apart berekend en op de rekening gespecificeerd. Kilometervergoeding wordt overigens alléén berekend bij uitstapjes buiten het werkgebied (€ 0,30 per kilometer).

Vervoerskosten
Bij bezoek aan huis binnen het werkgebied worden geen reiskosten berekend, we willen de rekening graag zo eenvoudig mogelijk houden. Dit geldt ook voor uitstapjes binnen dit gebied. Voor langere ritten wordt vooraf overlegd en een duidelijke afspraak gemaakt. Eventuele parkeergeld brengen we wel in rekening.

Vervoer
In de regel maakt Aangenaam Gezelschap gebruik van een eigen auto die is verzekerd, inclusief inzittendenverzekering. Wordt de auto van de cliënt gebruikt dan dient ook deze goed verzekerd te zijn, inclusief inzittendenverzekering.

Betaling
Aan het eind van de maand ontvangt de cliënt of de opdrachtgever een gespecificeerde rekening. Hierop staat duidelijk vermeld op welke dagen en uren gezelschapsdiensten zijn geleverd. Bij verschil van mening heeft de cliënt gelijk. Het gaat ons om een prettig contact en niet om een bindend contract.

Seizoensaanbieding
U kunt iemand 2 uur lang Aangenaam Gezelschap cadeau geven voor slechts € 50. Deze aanbieding is bedoeld als eenmalige (kennismakings)korting.

Annulering door cliënt
De cliënt houdt altijd de regie in handen en mag op ieder moment en zonder opgave van reden een afspraak afzeggen. Er worden geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer er reserverings-/annuleringskosten zijn verschuldigd aan derden (theater, concertzaal, etc).

Annulering door Aangenaam Gezelschap
Bij ziekte of een onverwachte persoonlijke situatie kan ook Aangenaam Gezelschap een afspraak afzeggen. We maken dan een nieuwe afspraak of we zorgen voor vervanging – uiteraard in goed overleg.

Vertrouwelijkheid
Met informatie van en over de cliënt wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook de diensten zelf worden zo discreet mogelijk verleend. We komen dus niet met de bedrijfsnaam opzichtig op de auto bij u voor de deur parkeren. Wanneer er foto’s worden gemaakt van bijvoorbeeld een uitstapje, worden die niet zonder uw toestemming gebruikt.

Aansprakelijkheid
Aangenaam Gezelschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen, voor schade of voor enig letsel tijdens de verleende diensten. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die we namens de cliënt hebben ingehuurd.